Mirjana Filipovic

Special Advisor to the Minister of Economy of the Republic of Serbia

Mirjana Filipovic

Special Advisor to the Minister of Economy of the Republic of Serbia

Biography

Рођена је 1. марта 1978. године у Ваљеву.
Дипломирала је 2002. године на Економском факултету Универзитета у Београду.
Титулу магистра је стекла 2009. године на Економском факултету Универзитета у Београду, са магистарским радом „Перспективе развоја Електропривреде Србије у оквиру енергетске заједнице земаља југоисточне Европе“ .Поседује диплому Harvardove преговарачке школе.
До 2005. године је радила у Министарству финансија Републике Србије – Сектор за трезор, Одељење за управљање дугом.
Од 2005. до 2012. године радила у ЈП „Електропривреда Србије“ – Дирекција за економско финансијске послове-Сектор за девизни платни промет као и Дирекцији за трговину електричном енергијом.
У периоду од  августа 2012. до фебруара 2013. године обављала функцију помоћника министра енергетике, развоја и заштите животне средине и била задужена за Сектор електроенергетике.
Од 2013. године до маја 2014. године радила је  у ЈП „Електромрежа Србије“, као Директор сектора за трезор.
Од 15, маја 2014. године до октобра 2020.године обављала функцију државног секретара Министарства рударства и енергетике Републике Србије.
Након престанка функције радила у Електромрежи Србије до августа 2021. године као саветник генералног директора, а затим у WD Concordwest на позицији помоћника генералног директора за развој до новембра 2022. године од кад је посебни саветник у Министарву привреде.
Говори енглески, служи се италијанским језиком.
Мајка је једног детета.

All sessions by Mirjana Filipovic