Vladimir Djordjevic

General Manager
VISA

Vladimir Djordjevic

General Manager
VISA

Biography

Vladimir Đorđević je regionalni direktor kompanije Visa za jugoistočnu Evropu. Kompaniji se pridružio 2004. godine od kada zajedno sa svojim timom aktivno radi na digitalizaciji Srbije u oblasti bezgotovinskog plaćanja. Misija kompanije Visa je da uključi što veći broj pojedinaca kao I organzacija u tokove digitalne ekonomije I time podstakne prosperitet lokalnih zajednica. 

Zbog toga, osim razvoja i unapređenja Visa poslovanja, Vladimir je aktivno doprineo pokretanju i realizaciji brojnih programa finansijske pismenosti u Srbiji, u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta i Narodne banke Srbije. 

All sessions by Vladimir Djordjevic

OFFICIAL OPENING

05 Dec 2022
12.00-12.30